Chalmus 2017

Musikveckan 16–23 juli 2017 

Musikveckans syfte

är att skapa möjligheter till glädjefyllda och berikande musikupplevelser och att i mänskligt och musikaliskt samarbete överbrygga gränser och vidga perspektiv. Detta skall uppnås genom att föreningen anordnar Musikveckor och andra musikaliska aktiviteter och i samband därmed ger offentliga konserter eller musikstunder.

Ingredienser:
 • Sommar
 • En vecka
 • En skola
 • Många glada sångare (ta till rejält)
 • En dirigent och en repetitör
 • Krydda gärna med extra musik
Sås:
 • Sång och musik
 • Fritid med sol & bad
 • Utflykter
 • Instrument
 • Glada barn
 • Kvällscafé med chans till ännu lite mera sång och musik
Tillagning:
 • Blanda allt
 • Avnjutes bäst varje vecka
Veckans motto:
 • Allt är möjligt!

Recept på en vecka - Chalmus Musikvecka