Lite mer om Chalmus:

Stadgar Chalmus Musikveckor Chalmus – Stadgar Syftet är att skapa möjligheter till glädjefyllda och berikande musikupplevelser och att i mänskligt och musikaliskt samarbete överbrygga gränser och vidga perspektiv. Detta skall … Fortsätt läsa Lite mer om Chalmus: