Erik Westberg

Erik Westberg föddes 1956 i Stockholm. Han studerade kördirigering för professor Eric Ericson vid Kungliga Musikhögskolan. Där genomgick han mellan 1976-87 musiklärar-, körpedagog, ensembleledar- och dirigentutbildningen.

Erik Westberg har varit ledare för bland andra KFUM-kören i Stockholm och Oslo Filharmoniske kor. Han har även varit gästdirigent för Radiokören. Internationellt har Erik Westberg anlitats som gästdirigent för Pro Coro Canada, Coro Nacional de España och Coro Sinfônica do Estado de São Paulo, Brasilien. 1997 var han “Artist-In-Residence” vid Wollongong University, Australien.

Erik Westberg var idégivare till projektet “Körsång för fred och rättvisa” som engagerade 8.000 körsångare i 56 länder vid millennieskiftet. Evenemanget sågs av miljontals TV-tittare över hela världen.

Barents körcentrum som invigdes 2003 av kulturministern Marita Ulvskog, initierades av Erik Westberg. Barents kammarkör och Barents vokalensemble var två professionella körer som var knutna till centrumet.

Som förste kördirigent erhöll Erik Westberg Kungl. Musikaliska akademiens dirigentstipendium 1992. Han har mottagit Johannes Norrbymedaljen 1993, Årets Kulturpris 1997 från tidningen Norrländska Socialdemokraten, blivit utsedd till Årets Körledare av KÖRSAM 1999 samt fått Årets Kulturpris 2002 av Piteå kommun. 2016 erhöll han Norrbottens läns landstings Heders- och förtjänststipendium.

Erik Westberg förärades 2006 Konungens medalj av åttonde storleken i serafimerordens band “För betydelsefulla insatser i det svenska musikväsendet”. Han blev 2008 invald i Kungl. Musikaliska akademien. Han erhöll STINT-stipendiet “Excellence in Teaching” och var verksam vid Wesleyan University, Connecticut, USA, under hösten 2009.

Med Musikhögskolans kammarkör och sin egen vokalensemble, har han gjort ca 15 cd-skivor samt ett 40-tal internationella turnéer. Sedan 2003 är Erik Westberg professor i kördirigering och körsång vid Musikhögskolan i Piteå/Luleå tekniska universitet.

Johannes Landgren

JOHANNES LANDGREN studerade vid Musikhögskolan i Göteborg, där han tog kyrkomusikerexamen 1985, solistdiplom 1987 samt körpedagogexamen 1990. I maj 1997 disputerade han på en avhandling om den tjeckiske kompositören Petr Ebens orgelmusik. Johannes har under senare år varit aktiv som orgellärare vid Musikhögskolan i Göteborg samt som frilansande dirigent och organist. För närvarande bedriver han postdoktoral forskningsverksamhet vid den Konstnärliga Fakulteten vid Göteborgs Universitet samt frilansar som organist och dirigent.

Som kördirigent och orgelsolist har han turnerat i merparten av Europa, med stora internationella framgångar vid tävlingar och festivaler. Som kördirigent tog han bl.a. hem storslam vid Prags internationella kördagar 1994, där hans kör, Varbergs Kammarkör, erhöll första pris i kammarkörsklassen samt tog hem ”Grand Prix” för hela tävlingen. Dessutom tilldelades Johannes själv pris som tävlingens främste dirigent.

Johannes har, som dirigent och som organist, medverkat vid inspelningar för radio och TV i Sverige, Belgien, Irland, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Finland och Estland. Hans över trettio CD-produktioner innefattar såväl rennässans och barock-musik som nutida musik av den tjeckiske tonsättaren Petr Eben. Den rika CD-produktionen har bl.a. renderat honom tidningen Expressens Kultursidas uppmärksamhet med epitetet ”Årets skiva” för en av dessa inspelningar.

Tillsammans med bland andra Håkan Lewin har han turnerat i merparten av Europas länder, USA och Ryssland samt gjort ett flertal TV- radio- och CD-inspelningar. Han är för närvarande verksam som professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, professor i orgel vid Kungliga MusikHögskolan i Stockholm samt som frilansande musiker.

Paul af Malmborg Ward

Paula af Malmborg Ward är tonsättare och musiker med Nya Varvet som bas. Har en diger verklista med tonvikt på musikdramatik och orkestermusik och samarbeten med bland andra Gustavo Dudamel, Neeme Järvi, Mats Rondin och Kent Nagano bakom sig.

Hon är aktuell med Göteborgsoperans beställningsverk ”Mytomania” (libretto Kerstin Perski), med planerad urpremiär på Göteborgsoperans stora scen februari 2021.

Paula är styrelseledamot i FRONTSIDE Kammarmusikförening och föreningen Kalvfestivalen. Ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Gunnar Eriksson

Gunnar Eriksson är född i Bengtsfors och uppväxt i Dingle, omgiven av en hel släkt amatörmusiker i missionsförbunds-miljö. Hans egna instrument är altfiol och piano, men han har också gärna spe lat både gitarr och flygelhorn. Men enligt egen utsago blev han aldrig någon stjärna på något instrument, övade inte tillräckligt mycket. Kören blev Gunnars instrument.

Det började 1956 med att Enskedekören bad om hans ledning. Då gick Gunnar första månaden på Ackis i Stockholm. Sedan blev det lektioner i körledning för Eric Ericson. Efter högskoletiden var han musikkonsulent i Missionsförbundet i två år, kom 1962 till Ljungskile Folkhögskola och så småningom till Musikhögskolan i Göteborg. Redan 1963 bildade han Göteborgs Kammarkör och 1980 Rilkeensemblen, en kör som består av tolv solistiska röster.