Bad och sol

Under fritiden gör man vad man vill. En vacker sommardag är det inte fel med ett bad!