Workshop

På fritiden finns det chans att vara med på workshop. På bilden prövar några av oss på att spela marimba.