Äras den som äras bör!

Här får Jan Brunnström en sångarhyllning som tack för sina insatser under årens lopp.