Ungdomskör

Ungdomarna bildar ibland en egen kör. Här ser vi dem när de repeterar Carmina Burana.