Chalmus Musikveckor

Musikvecka som sträcker sig över generationer.
Allt är möjligt!

Konsert i Ödsmåls kyrka 2023